Преминете към съдържание
Поли пиксел фон

Лидерство в областта на поли

Мисия от поли: Да се създадат невероятни нови начини за чуване, за преглед, работа и съвместна работа.

Временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, директор и председател на Съвета

Изпълнителен заместник-председател и главен маркетингов директор

Изпълнителен заместник-председател и главен финансов директор

Изпълнителен заместник-председател на „глобални операции“ и председател на „Плакс“

Изпълнителен заместник-председател и главен служител по въпросите на човешките ресурси

Изпълнителен заместник-председател и главен отговорник по правните въпроси и съответствието  

Заместник-председател и главен информационен служител

Изпълнителен заместник-председател и главен отговорник по стратегията

Изпълнителен заместник-председател, глобални служби

Изпълнителен заместник-председател, главен мениджър, продукти

Старши заместник-председател и началник-щаб към Службата на главния изпълнителен директор

Изпълнителен заместник-председател и главен служител по приходите

Съвет на директорите

Временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, директор и главен председател на управителния съвет

Директор и заместник-председател на Съвета

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор