Accessibility Преминете към съдържание
Поли пиксел фон

John Hart

Директор

На 3Com John Hart отговаря за цялостната стратегическа насока на компанията през 10-годишния период (септември 1990 г. — септември 2000 г.), през който тя е нараснала с годишни приходи от $400 милиона до почти $6 милиарда.   Architarchitarchited and the 3Com 'Fast, евтин и прост' (FCS), First/Last Mile Networking Sпериод, когато работата в мрежа е нещо друго, но не и бърза, евтина или проста.   ХАРТ е отговорна и за Lab Advanced Development Lab, която за първи път е разработила Ethernet адаптер и комутационни решения, 802.11 решения и кабелни модели/евтини маршрутизатори.   Преди 3Com, ХАРТ е бил заместник-председател на инженеринга във Vitallink Communications Corporation, където ръководи групата, която е изобретила, патентована и доставила първите в отрасъла продукти за Ethernet комутатори. Г-н ХАРТ държи BS по математика от университета в Грузия.