Accessibility Skip to content
Poly Pixel Background

Kathy Crusco

Директор

Kathy Crusco се присъединява към поли-борда на директорите през август 2018 г. Дата на раждане: 2017 г.

Crusco е изпълнявал длъжността изпълнителен вицепрезидент, главен оперативен и финансов директор на „Ecicor Software Corporation“, частна софтуерна компания, от 2007 до 2017 г. През май 2011 г. Тя се присъедини към Epor като изпълнителен вицепрезидент и главен финансов директор, когато дружеството се слее с Activitant Solutions Inc. Преди Activant, Crusco е работило за Polycom, Inc. Като вицепрезидент на световните финанси от 2002 до 2007 г. По-рано тя е изпълнвала финансови функции в Documentum, Inc., Adaptec, Inc., и в ценово-Waterhouse LLP. Тя е член на Съвета на директорите на "Calox", "Inc." и "KAD Inc" и преди това е служила в борда на директорите на "Mitchell International".

Crusco притежава бакалавърска научна и бизнес администрация с акцент в счетоводството на Калифорнийския държавен университет, Чико.