Accessibility Skip to content

Работим навсякъде, където правите това

Телефоните с различни конферентни връзки работят съвместно с над 60+ комуникационни платформи.   Ние сме решени да работим с нашите партньори за поддържане на актуализирана  оперативна съвместимост , така че да изберете какво работи за вас и  ние също ще работим.

Поли е сертифициран (когато се предлага) с всички основни комуникационни платформи.