Accessibility Skip to content

Работим навсякъде, където правите това

Увеличете до максимум инвестициите си в технологии с телефони с поли-конферентен разговор.   Нашият ангажимент за отворени стандарти и оперативна съвместимост гарантира, че разполагаме с решение, което работи за вас.

Тествани от поли