Accessibility Skip to content

Оптимизиран за глас на google

IP телефони за отворени SIP потребители, които се нуждаят от максимална гъвкавост и възможност за лесно персонализиране на потребителския интерфейс. Идеален за доставчици на услуги, които вече имат вграден OBi софтуер.

Поли е сертифициран (когато се предлага) с нарастващ брой платформи за комуникация в облак.