Accessibility Skip to content
  • Търговци на дребно

    Поли предлага програми за партньори за решения, национални доставчици на решения, доставчици на услуги и доставчици на услуги с домакин, които предоставят съгласувана рамка, която да позволи както на поли, така и на нашите ценени партньори да се ангажират и развиват взаимноизгодни бизнес отношения. Като партньор от поли-партньори вие обслужвате клиентите, като предложите подходящото решение от поли за работния им цикъл. Тази връзка може да доведе до увеличаване на приходите от решения и до успех за клиентите. КОНСУЛТАНТ като независим експерт от поли консултант, ще проектирате сложни решения, за да отговаряте на изискванията за сътрудничество и комуникация на вашите клиенти. РАЗРАБОТЧИКЪТ като поли разработчик ще използва отраслови стандарти или API/SDKs, за да разработи и предложи допълнителни решения, които се интегрират с инфраструктурната платформа.