Преминете към съдържание
 • DA40
 • DA40

DA40 поддръжка

USB Audio Processor

Документация
 • USB II Standard
  • Yes
  • Yes
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • Yes: 4-pin
  • H-series 1