Accessibility Skip to content

Pracujeme všude, kde to děláte

Více než 60+ komunikačních platforem jsou propojeny více konferenčními telefony.   Jsme odhodláni spolupracovat s našimi partnery na zachování aktuální  interoperability,  abyste si mohli vybrat, co pro vás bude fungovat, a  budeme také pracovat.

Poly je certifikován (je-li nabízen) se všemi hlavními komunikačními platformami.