Accessibility Skip to content

Tuotteiden hallinta

Tavoitteenamme on luoda turvallisia ja mukavia tuotteita, jotka ovat helppokäyttöisiä. Tuemme voimakkaasti maailmanlaajuisia pyrkimyksiä poistaa vaaralliset materiaalit kaikista tuotantoprosessin ja pakkausten osista.

Tuotekehitys

Plantronics on aina pyrkinyt toimittamaan tuotteita, jotka ylittävät asiakkaidemme odotukset. Olemme toteuttaneet useita prosessin parannuksia, joiden avulla voimme arvioida vaihtoehtoisten tai "vihreiden" materiaalien käyttöä tuotteissa ja pakkauksissa.

Sisäinen Green Design -tiimimme on tehnyt työtä toteuttaakseen virallisen ympäristöarviointiprosessin, jossa otetaan huomioon lainsäädännön ja asiakkaiden muuttuvat vaatimukset sekä johtavat kestävän kehityksen käytännöt. Plantronicsin valikoimassa on käytetty halogeenittomia ja PVC-vapaita materiaaleja. Lisäksi Plantronicsin tuotteita alettiin suunnitella ftalaattivapaiksi vuonna 2011. Pyrimme parhaillaan poistamaan ftalaatteja myös vanhojen tuotteiden linjoista.

Olemme myös tehostaneet sähkönsyöttöyksiköidemme energiatehokkuutta, mikä on tuotteiden virrankulutusta koskevien maailmanlaajuisten säädösten mukaista.

Vaatimustenmukaisuus ja raportointi

Monet kaupungit, toimistot ja organisaatiot ovat vuosien varrella tunnustaneet, että Plantronics on tukenut ympäristön kannalta kestäviä tuotantoprosesseja.

RoHS- ja WEEE-yhteensopivuus

Olimme ensimmäisiä yrityksiä, jotka täyttivät Euroopan unionin vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskevan RoHS-direktiivin vaatimukset. Teimme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa varmistaaksemme, että koko toimittajaverkostomme noudattaa RoHS-direktiivin vaatimuksia.

Olemme myös Euroopassa matkalla kohti EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin noudattamista: Kaikki käytöstä poistetut Plantronics-tuotteet ja -pakkaukset voidaan hävittää tai kierrättää turvallisesti.

Ympäristönhallintaohjelmisto on myös parantanut vaarallisten aineiden lainsäädännön, kuten RoHS:n, REACH:n (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances) ja Kalifornian ehdotuksen 65 raportointiominaisuuksia. Lisäksi meillä on käytössä tietovarastopalvelu, joka parantaa tuotekomponenttien tietojen tasoa.

ISO-sertifiointi

Jokaisella Plantronicsin globaalilla toimipaikalla on ISO 9001 -sertifikaatti: Meillä on käytössä järjestelmiä, jotka varmistavat, että kehitämme, valmistamme ja toimitamme laadukkaita tuotteita. Meksiko ja Eurooppa ovat myös saaneet ISO 14001 -sertifikaatin, joka varmistaa, että kehitämme jatkuvasti tuotteitamme.

TCO-sertifiointi

TCO Certified Headsetit 2 on maailmanlaajuinen sertifiointi kuulokkeille, jotka on suunniteltu mahdollisimman suorituskykyisiksi, käytettäviksi ja ympäristövaikutuksiltaan vähäisiksi. Se osoittaa, että Plantronicsin tuotteet ovat läpäisseet riippumattoman testauksen, joka koskee alhaisia päästöjä, ylivertaista äänenlaatua ja korkeaa kestävyyttä.

Lue lisää

Sitoumuskirjeet

Alla olevat kirjeet voidaan tulostaa ja jakaa tarpeen mukaan, jotta voimme osoittaa, että olemme eri ympäristösäädösten mukaisia eri puolilla maailmaa. Jos haluat kirjeitä, joissa todistetaan jonkin muun lain noudattaminen, tai jos sinulla on kysyttävää sitoutumisestamme muihin säädöksiin, ota yhteyttä Laatuosastoomme osoitteessa  qualitydept@plantronics.com

WEEE

RoHS-direktiivi

Ehdotus 65

ULOTTUMA

Poikkeus 7, C–III

Ota takaisin-ohjelma

Plantronics Take Back -ohjelman avulla asiakkaamme voivat turvallisesti hävittää Plantronics-tuotteensa ja estää heitä joutumasta kaatopaikalle. Lähetä meille lopputuote ja kierrätämme sen oikein. Pyrimme toimimaan tunnollisesti. Kiitos, että autitte meitä täyttämään tämän sitoumuksen.

Lähetä loppuun Plantronicsin tuote (postimaksu maksettu) osoitteeseen:

Plantronicsin Take-Back-ohjelma
1470 Excposition Way, Suite 130
San Diego, CA 92154

Asiakkaat, jotka ovat ostaneet kuulokkeensa AT&T:ltä, voivat kierrättää tuotteensa AT&T:n kautta Lisätietoja saat

http://www.att.com

Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen kunnalliseen toimistoon tai kierrätyslaitokseen ja selvittää, miten voit hävittää käytöstä poistetusta tuotteesta.

Conflict Minerals

Plantronics on sitoutunut eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja ihmisoikeuksien edistämiseen. Tähän sisältyy tuotteidemme vastuullinen valmistus ja materiaalien vastuullinen hankinta. Plantronics vaatii toimittajiaan jakamaan tämän sitoumuksen ja on laatinut  Plantronics Supplier Code of Conduct -ohjeen , jossa kerrotaan Plantronicsin toimittajien odotuksista, jotka liittyvät liiketoiminnan harjoittamiseen juridisesti, eettisesti ja vastuullisesti.

Plantronics Supplier Code of Conduct edellyttää, että Plantronicsin toimittajat varmistavat, että Plantronicsin volframia, tantaalia, tinaa ja kultaa sisältävät osat ja tuotteet eivät ole ristiriidassa DRC:n kanssa. Kongon demokraattisen tasavallan konfliktittomat osat ja tuotteet eivät sisällä "konfliktialueiden mineraaleilta" johdettuja metalleja, jotka suoraan tai välillisesti rahoittavat tai hyödyttävät aseellisia ryhmiä Kongon demokraattisessa tasavallassa tapahtuvan kaivos- tai mineraalikaupan kautta tai naapurimaissa, joissa väitetään ihmisoikeusloukkauksia. Dodd-Frank Reform & Consumer Protection Act -lain 1502 §:n mukaisesti Plantronics tekee yhteistyötä toimittajiensa kanssa asianmukaisen huolellisuuden varmistamiseksi ja käytäntöjen ja menettelytapojen toteuttamiseksi, jotta Plantronics voi antaa asianmukaisia ja tarkkoja tietoja ja jotta Plantronics-tuotteet eivät ole ristiriidassa Kongon demokraattisen tasavallan kanssa. Plantronicsin ja sen toimittajien käytössä olevat due diligence -menetelmät perustuvat OECD :n (Organization for Economic Cooperation and Development) due diligence Guidance for vastuullista toimitusketjua mineraalien konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta.

Plantronics tukee EICC/GeSi Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI) -aloitetta ja kerää sulaton tietoja toimittajakyselyillä CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) -mallin avulla. Plantronics on aktiivinen CFSI-jäsen, ja Plantronicsin työntekijät osallistuvat maailmanlaajuisesti CFSI-alatiimeihin, kuten CMRT:hen, due diligence -käytäntöihin ja sulaton toimintaan. Olemme järjestäneet vuosittain cm:n parhaita käytäntöjä koskevaa koulutusta keskeisille toimitusketjun kumppaneille. Olemme sitoutuneet konsulttien arvioimaan konflikt Minerals -ohjelmiamme kehityksen aikana. Teimme tarkastusvalmiuden arvioinnin CY2014 Conflict Mineralsin raportista valmistautuaksemme tuleviin yksityisen sektorin tarkastuksiin. Olemme automatisoineet useita sisäisiä konfliktialueiden mineraalien tiedonkeruu- ja arviointitoimintoja käyttämällä Salesforce-pohjaista sovellus, joka on kehitetty Conflict Minerals -ohjelmia varten. Äskettäin Tulane University -lehdessä tehdyssä arvioinnissa, joka koski kaikkia CMR-muotoisia SD- ja CMR-hakutuloksia, jotka perustuvat vaatimustenmukaisuuden ja parhaiden käytäntöjen yhdistelmiin, Plantronics luokitettiin kaikenmuotoisen SD- ja CMR-hakulaitteen 15 parhaan joukkoon, ja se todistikin riippumattomalla tavalla sitoutumisemme konfliktittomaan toimitusketjuun.

Voit ilmoittaa Conflict Mineralsiin ja muihin liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvistä ongelmista Plantronicsin napsauttamalla linkkiä tai lähettämällä sähköpostia:

Raportin arkistoon

 

Lakiosasto ja lakiasiainjohtaja
Plantronics, Inc
. 345 Encinal Street
Santa Cruz, CA
95060 USA

S-ilmoitukset

Conflict Minerals raportoi ja muodosta SD

2018

2017

2016

2015

2014

2013