Skip to content
Poly Pixel Background

פרנק בייקר

מנהל

פרנק בייקר הצטרף למועצת המנהלים ביולי 2018. הוא מביא לכך תפקיד נרחב בחוויה בתחום הטלקומוניקציה, הטכנולוגיה ומגזרי השירותים העסקיים המותאמים לטכנולוגיה. הוא שותף מייסד ומנהל משותף של Siris Capital Group וחבר דירקטוריון בכל חברות התיקים של Siris וכן Synchronoss Technologies, Inc.

בעבר שימש בייקר כשותף מנהל ומייסד ב- S.A.C. קבוצת קפיטל פרטית משנת 2007 ועד שנת 2011, כאשר ייסד את סיריס. לפני הקמת SAC PCG ניהל בייקר את מנהל רופלבוד השקעות, שם היה אחראי על ביצוע השקעות שונות בהון הפרטי. הוא שימש גם כעמית ב- J.P. Morgan Securities, Inc. בקבוצת שוקי ההון ואנליסט ב-Goldman, Sachs & Co. בקבוצת המיזוגים והרכישות.

ל"בייקר" תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת שיקגו ומנהל עסקים ראשי מבית הספר לעסקים "הרווארד". מר בייקר משמש גם כנאמן של אוניברסיטת שיקגו.