Accessibility Skip to content
Poly Pixel Background

ג'ון הארט

מנהל

ב-3 Com היה ג'ון הארט אחראי על הכיוון האסטרטגי הכולל של החברה במהלך 10 השנים (ספטמבר 1990-ספטמבר 2000), שבהן היא צמחה הכנסות שנתיות מ-400 מיליון דולר לכ-6 מיליארד דולר.   הארכיטקטורה של Hart הביאה את אסטרטגיית הרשת המהירה, הזולה והפשוטה של 3Com (FCS) במהירות, במהירות ובפשטות לאורך המייל הראשון/האחרון, בכל פעם שהעבודה ברשת הייתה משהו, מהיר, זול או פשוט.   Hart הייתה אחראית גם למעבדת הפיתוח המתקדמת של 3Com, שמתאם Ethernet ופתרונות מתגים חלוצים, 802.11 פתרונות, ומודול כבלים/נתבים בעלות נמוכה.   לפני 3Com, Hart היה סמנכ"ל הנדסה ב-Vitalink Communications Corporation, שם הוביל את הקבוצה שהמציאה, פטנט ושלחה את מוצרי המיתוג הראשונים בתעשייה ב-Ethernet. מר הארט מחזיק במת'מתיקה של אוניברסיטת ג'ורג'יה.