Accessibility Skip to content

Plantronics הוא עכשיו פולינה

הפלנטרוניקס והפוליקום נמצאים כיום יחד כפוליה. המלון מהווה בחירת אירוח טובה עבור קומיוניקציה ואקוסיסטמה של שיתוף פעולה.

טוב יותר ביחד

בניית מערכת חכמה יותר לשיתוף פעולה

כחלוצים בטכנולוגיית שמע ווידאו, אנו מבינים את עוצמת הקשר האנושי. ראינו כיצד הוא מניע חדשנות, פותר בעיות, מהווה השראה לפעולה ומניע פרודוקטיביות. אנו משלבים יחד את היצע המוצרים והשירותים האיכותיים והמוכחים שלנו כדי לחבר אנשים למה שחשוב להם ביותר - בין אם אלה עמיתיהם לעבודה, לקוחות, רשימות השמעה או המשחקים האהובים עליהם. ביחד, הטכנולוגיה שלנו תשמור על חיבור חזק זה ותעודד עתיד של שיתוף פעולה והבנה, תוך התגברות על הנסיבות, המרחק או הבדלים באזורי זמן.