Accessibility Skip to content

בנוי לתאימות

כל הפתרונות Poly USB של מרכז אנשי הקשר תואמים  לפלטפורמות הקוליות הפופולריות ביותר - אנחנו פשוט עובדים. פתרונות פולו מספקים איכות שמע מעולה  עבורך ועבור הלקוח  שלך - ללא קשר  לפלטפורמה הרצויה.

פולין מאושרת (כאשר היא מוצעת) עם כל פלטפורמות התקשורת המרכזיות.