Accessibility Skip to content

אנו עובדים בכל מקום שבו אתה עושה זאת

טלפונים פולניים לוועידות פועלים הדדית עם יותר מ- 60 פלטפורמות תקשורת.   אנו מחויבים לעבוד עם השותפים שלנו כדי לשמור  על יכולת פעולה הדדית עדכנית , כך שתוכל לבחור מה מתאים לך  וגם אנחנו נעבוד.

פולין מאושרת (כאשר היא מוצעת) עם כל פלטפורמות התקשורת המרכזיות.