Accessibility Skip to content

בנוי לתאימות

כל אוזניות ה-USB וה-Poly's/אוזניות הדיבורית האישית של ה-USB תואמות לפלטפורמות הקוליות הפופולריות ביותר - אנחנו פשוט עובדים. פתרונות Poly מספקים איכות שמע מעולה הן עבורך והן עבור אלה הנמצאים בקצה השני של השיחה - ללא קשר  לפלטפורמה הרצויה.

פולין מאושרת (כאשר היא מוצעת) עם כל פלטפורמות התקשורת המרכזיות.