Accessibility Skip to content

ממוטב עבור Google Voice

טלפוני IP למשתמשי Open SIP הזקוקים לגמישות מרבית וליכולת להתאים אישית בקלות את ממשק המשתמש. מתאים במיוחד לספקי שירות שתוכנת OBi כבר משולבת.

פולין מאושרת (כאשר היא מוצעת) עם מספר גדל והולך של פלטפורמות תקשורת ענן.