Accessibility Skip to content

BackBeat FIT Companion יישום נייד

הבא רמה חדשה של התאמה אישית ושליטה לאוזניות Plantronics BackBeat FIT שלך.

סקירה כללית

גלה כיצד BackBeat FIT Companion מביא רמה חדשה של התאמה אישית ושליטה לאוזניות Plantronics BackBeat FIT החדשות שלך.

התאם את תאורת הרקע כך שתתאים לסגנון החיים שלך.

  • התאם אישית הגדרות על ידי שינוי שפת ההתראות הקוליות
  • עדכן את הקושחה באזניות BackBeat מתאימות כדי לקבל את התכונות העדכניות ביותר.  
  • תקבל הודעה באופן אוטומטי עם שחרור גרסת קושחה חדשה, שמירה על עדכניות BackBeat FIT מבטיחה פעולה מיטבית של האוזניות.
  • קבל שליטה על חיבור האוזניות.  
  • התקן את יישום BackBeat FIT Companion בכל הטלפונים והטאבלטים שבהם אתה משתמש עם הדיבורית כדי לעבור בקלות בין התקנים בהקשה אחת.
  • גלה את כל התכונות והבקרות של אוזניות BackBeat FIT
  • היעזר במדריך שלב אחר שלב לתהליך השיוך

הורד

גירסה 3.3.0 (Android)
גירסה 3.2.0 (iOS)

דרישות

  • Android 4.4 ואילך
  • iOS 8.2 ואילך
  • תואם ל-iPhone, iPad, ו-iPod touch