Accessibility Skip to content

שירות אחריות אוזניות

ביצוע בקשה לתביעה במסגרת האחריות

בפולי, אנו יודעים שביצועי מוצר רציפים חיוניים לעסק או לשימוש אישי שלך. אנו מגינים על הפרודוקטיביות באמצעות אחריות מלאה למשך שנה, שנתיים או שלוש שנים ומדיניות החלפת המוצרים - כדי שתוכל להתרכז בלוח הזמנים העמוס ובלקוחות שלך, ולא בציוד. אם ביצועי מוצר כלשהו אינם עומדים בסטנדרטים הגבוהים ביותר במהלך תקופת האחריות, תוכל לבקש החלפה.

1. כניסה

היכנס לחשבון Poly שלך, או צור חשבון אם אין לך חשבון.

2. רישום המוצר

רשום את המוצר שלך, אם טרם רשמת אותו. רישום המוצר שלך נדרש כדי להקל על תהליך ההחזרה.

3. בקש החלפה

בחר את המוצר הרשום שברצונך להחליף, צרף כל תיעוד נוסף שנדרש.

הסבר קוד תאריך

כל יחידת פוליקה מודפסת עם קוד תאריך כדי לסייע במעקב אחר מידע אודות אחריות. את קוד התאריך אפשר למצוא על מארז הפלסטיק בחצי העליון של הדיבורית, או אם היחידה היא מהסגנון שעובר מעל הראש, קוד התאריך מוטבע מתחת לכרית הספוג של האוזן. לקבלת מידע נוסף,  באפשרותך לפנות לתמיכה הטכנית.

תנאי האחריות

משך האחריות של מוצרים הוא שנה, שנתיים או שלוש שנים (בהתאם למוצק ולמדינה שבה אתה נמצא) החל מתאריך הרכישה המקורי או בהתאם לקוד התאריך של המוצר. לקבלת מידע נוסף, באפשרותך לקרוא את  התנאים וההתניות של האחריות המוגבלת ברחבי העולם.