Accessibility Skip to content

Product Rentmeesterschap

Ons doel is om veilige, comfortabele producten te creëren die gemakkelijk te gebruiken zijn. Wij staan volledig achter wereldwijde inspanningen om gevaarlijke stoffen uit alle onderdelen van het productieproces en de verpakking te elimineren.

Productontwikkeling

Productontwikkeling

Poly heeft er altijd alles aan gedaan om producten te leveren die de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Trouw aan dit streven, hebben we een aantal procesverbeteringen geïmplementeerd om het gebruik van alternatieve of "groene" materialen in producten en verpakkingen te helpen evalueren.

Ons interne Green Design Team heeft gewerkt aan de implementatie van een formeel milieubeoordelingsproces dat rekening houdt met de veranderende regelgeving en de eisen van de klant, evenals toonaangevende duurzaamheidspraktijken. In antwoord op deze ontwerpoverwegingen heeft Poly halogeenvrije en PVC-vrije materialen gespecificeerd in geselecteerde nieuwe premiumproducten in de toekomst. Daarnaast is Poly producten in 2011 begonnen met het ontwerpen van ftalaatvrij. We zijn momenteel bezig om ftalaten te verwijderen uit legacy producten lijnen ook.

We hebben onze voedingen ook energiezuiniger gemaakt, wat voldoet aan de wereldwijde regelgeving inzake het energieverbruik van producten.

Naleving en rapportage

Poly's lange geschiedenis van het ondersteunen van milieuvriendelijke productieprocessen is erkend door tal van steden, agentschappen en organisaties door de jaren heen.

RoHS en AEEA Compliance

We waren een van de eerste bedrijven die zich volledig aan de Richtlijn beperking gevaarlijke stoffen (Eu) van de Europese Unie (EU) hebben gehouden. We werkten nauw samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat ons hele leveranciersnetwerk de RoHS-vereisten opvolgt.

In Europa hebben we ook het voortouw gevonden bij het naleven van de EU-richtlijn inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): alle afgedankte Poly-producten en -verpakkingen kunnen veilig worden verwijderd of gerecycled.

Milieubeheersoftware heeft ook onze rapportagemogelijkheden voor wetgeving inzake gevaarlijke stoffen, zoals RoHS, REACH (Registratie, Evaluatie, Toelating en Beperking van chemische stoffen) en Propositie 65 in Californië, verbeterd. Daarnaast hebben we toegang tot een data warehouse service om het niveau van de beschikbare informatie over onze productcomponenten te verbeteren.

ISO-certificering

Elk van poly's wereldwijde faciliteiten heeft ISO 9001-certificering: We zijn erkend voor het hebben van systemen die ervoor zorgen dat we kwaliteitsproducten ontwikkelen, produceren en leveren. Onze faciliteiten in Mexico en Europa hebben ook een ISO 14001-certificering behaald, wat ervoor zorgt dat we de manier waarop onze producten worden vervaardigd voortdurend verbeteren.

Toezeggingsbrieven

De onderstaande letters kunnen worden afgedrukt en verspreid indien nodig, om aan te tonen dat we voldoen aan verschillende milieuvoorschriften over de hele wereld. Voor brieven die de naleving van een andere wet bevestigen, of voor vragen over onze inzet voor andere regelgeving, u contact opnemen met onze afdeling Kwaliteit op: qualitydept@poly.com

Rohs

Stelling 65

Bereiken

Take Back-programma

Takeback & Recycle Programma

Poly erkent als leverancier van elektronische communicatieproducten zijn Extended Producer Responsibility (EPR) en omarmt de mogelijkheid om ons milieu te beschermen en te beschermen door veilige manieren te bieden om elektronisch afval te verwijderen. Met dit doel voor ogen hebben we het Poly Takeback and Recycle Program opgezet als onderdeel van ons bedrijfsmilieu-initiatief. Klanten kunnen erop vertrouwen dat Poly branded "end of life" producten op een verantwoorde manier zullen worden beheerd.

Conflict Mineralen

Poly zet zich in voor ethische bedrijfsprincipes en de bevordering van de mensenrechten. Dit omvat een verantwoorde productie van onze producten en verantwoorde inkoop van materialen. Poly vereist dat haar leveranciers delen in deze verbintenis en heeft de Gedragscode voor leveranciers opgesteld die onze verwachtingen van Poly-leveranciers in het uitvoeren van zaken op een juridische, ethische en verantwoorde manier schetst.

Poly's Supplier Code of Conduct vereist dat leveranciers ervoor zorgen dat onderdelen en producten die aan Poly worden geleverd met wolfraam, tantaal, tin en goud drc-conflictvrij zijn. Drc Conflictvrije onderdelen en producten bevatten geen metalen afkomstig van "Conflict Minerals" zodanig dat zij direct of indirect gewapende groepen financieren of ten goede komen door mijnbouw of handel in mineralen in de Democratische Republiek Congo, of aangrenzende landen waar mensenrechtenschendingen worden beweerd. In overeenstemming met artikel 1502 van de Dodd-Frank Reform & Consumer Protection Act werkt Poly samen met zijn leveranciers om due diligence uit te voeren en beleid en procedures uit te voeren, zodat Poly de juiste en nauwkeurige onthullingen kan doen en polyproducten in staat kan stellen drc-conflictvrij te zijn. Due diligence-methoden die door Poly en haar leveranciers worden gebruikt, zijn gebaseerd op die beschreven in de Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals uit conflictgebieden en risicogebieden.

Poly ondersteunt het RBA/GeSi Responsible Minerals Initiative (RMI) en verzamelt smeltergegevens door leveranciersenquêtes met behulp van de Conflict Minerals Reporting Template (CMRT). Poly is een actief RMI-lid en Poly-medewerkers nemen deel aan RMI-subteams, waaronder Due Diligence Practices en China Smelter of Refiner (SOR) Engagement. Daarnaast ondersteunen en nemen we actief deel aan het Responsible Minerals Assurance Process van het RMI, een programma dat de due diligence-activiteiten van een smelterij of raffinaderij controleert om informatie te verstrekken over het land van herkomst van mineralen.  We hebben onze belangrijkste partners in de toeleveringsketen jaarlijks een training gegeven over cm-best practices. We schakelden consultants in om onze Conflict Minerals programma's te evalueren tijdens de ontwikkeling. We hebben veel van onze interne conflictmineralen gegevensverzamelings- en evaluatiefuncties geautomatiseerd door gebruik te maken van Supplier Soft, een salesforce-gebaseerde applicatie die is ontwikkeld voor Conflict Minerals-programma's. In een evaluatie van alle CY2014 Form SD- en CMR-deponeringen op basis van criteria die compliance en best practices combineren, werd Poly (toen nog Plantronics) tot de top 15 van alle Form SD- en CMR-bestandders gerekend, waardoor onafhankelijk werd gecontroleerd of we ons inzetten voor een conflictvrije supply chain.

U problemen met betrekking tot conflictmineralen en zakelijke zaken online of per post melden:

Juridische afdeling en General Counsel
Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060

Usa

U conflictmineraalkwesties ook rechtstreeks melden aan het Responsibility Minerals Initiative met behulp van hun klachtenmechanisme.

SEC-archiveringsaanvragen

Poly's Conflict Minerals SEC deponeringen kunnen hier worden bekeken:

Conflict Mineralen Rapport en Vorm SD

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Laatste CMRT-rapport