Ga naar inhoud
Artikel-ID: 000029312
Last Modified Date: 16/05/2021
Access Level: Public

BackBeat GO 410: Locatie van serienummer

Het serienummer kan worden geïdentificeerd met de letter S / N (bijvoorbeeld S / N: 005JYP) en het bevindt zich aan de linkerkant van de stabilisator.


User-added image