Ga naar inhoud

Veiligheid

Artikel-ID:
000004154
De C65 is een op DECT-gebaseerd product en voldoet aan de Europese veiligheidsnormen en alle relevante Europese normen voor zenduitgangsvermogen. Het gemiddelde uitgangsvermogen van de C65 is ongeveer 500 keer lager. Volgens de huidige wetenschappelijke kennis zijn er geen gekende gezondheidsrisico’s verbonden aan DECT-telefoons omdat het door hen uitgezonden vermogen onder toegelaten veiligheidslimieten valt.