Ga naar inhoud
Artikel-ID: 000030404
Last Modified Date: 15/05/2021
Access Level: Public

Welke stuurprogramma’s zijn geïnstalleerd voor de DSP-headset bij Windows 98 Second Edition?

Als de DSP-headset is geïnstalleerd, zijn vijf basisstuurprogramma’s vereist:
Samengesteld USB-apparaat
Plantronics USB-bulkstuurprogramma
USB Human Interface Device
USB Audio
HID-compliant gebruikerscontroleapparaat

De geïnstalleerde bestanden, hun locaties en de volgorde van installatie is hierna vermeld.

Samengesteld USB-apparaat
Het installatieprogramma probeert eerst het bestand C:\Windows\INF\USB.INF te vinden.
Vervolgens worden de volgende stuurprogrammabestanden gekopieerd van de CAB-bestanden:
hidusb.sys Base5.cab
vmm32.vxd Win98_54.cab
hidparse.sys Base5.cab
hidclass.sys Base5.cab
Naar het systeem van de gebruiker:
C:\Windows\System32\Drivers\
C:\Windows\System\
Plantronics USB-bulkstuurprogramma
Het installatieprogramma probeert het bestand USBPLANT.INF te vinden, dat zich op de Persono CD bevindt.
Vervolgens worden de volgende stuurprogrammabestanden gekopieerd van de Persono CD:
Usbplant.sys Persono CD
Naar het systeem van de gebruiker:
C:\Windows\System32\Drivers\

USB Human Interface Device
Het installatieprogramma probeert het bestand C:\Windows\INF\HIDDEV.INF te vinden
Vervolgens worden de volgende stuurprogrammabestanden gekopieerd van de CAB-bestanden:
hidusb.sys Base5.cab
vmm32.vxd Win98_54.cab
hidparse.sys Base5.cab
hidclass.sys Base5.cab
To the user’s system:
C:\Windows\System32\Drivers\
C:\Windows\System\
USB Audio
Het installatieprogramma probeert het bestand C:\Windows\INF\WDMA_USB.INF te vinden.
Vervolgens worden de volgende stuurprogrammabestanden gekopieerd van de CAB-bestanden:
usbaudio.sys Driver20.cab
vmm32.vxd Win98_54.cab
mmdevldr.vxd Win98_54.cab
ks.sys Base5.cab
ksclockf.ax Driver11.cab
ksvpintf.ax Driver11.cab
ksdata.ax Driver11.cab
ksinterf.ax Driver11.cab
ksproxy.ax
ksuser.dll Driver12.cab
Naar het systeem van de gebruiker:
C:\Windows\System32\Drivers\
C:\Windows\System\