Ga naar inhoud
Artikel-ID: 000029684
Last Modified Date: 15/05/2021
Access Level: Public

Ik heb problemen om mijn DSP-headset te gebruiken bij NetMeeting.

Bij gebruik van NetMeeting en uw DSP-headset moet u eerst naar de Audio Tuning Wizard gaan onder Tools. Zorg ervoor dat USB-audioapparaat is geselecteerd voor afspelen en opnemen. Voer vervolgens een geluidstest uit om n ate gaan of de headsetspeakers goed werken. Als u de geluidstest niet hoort door de DSP-headset.

Raadpleeg de volgende link voor het oplossen van problemen met de headsetspeakers:

Why is my headset(s) speakers not working

Als u de geluidstest van de Audio Tuning Wizard kunt horen, gaat u naar de microfoontest. De volgende fout kan optreden als u Windows 2000 gebruikt:

"Uw geluidskaart ondersteunt geen volumeregeling van de microfoon. Het is mogelijk dat sommige geluidsfuncties van NetMeeting niet werken. Neem contact op met de verkoper van uw geluidskaart om nieuwe stuurprogramma’s te krijgen."

Negeer deze fout en druk op Voltooien. De DSP-headset dient goed te werken wanneer u een NetMeeting gesprek voert in Windows 2000.

Deze fout zal waarschijnlijk niet optreden als u Windows 98 SE of Window ME gebruikt. Met deze besturingssystemen krijgt u de kans om de microfoon te testen in de Audio Tuning Wizard.

Raadpleeg de volgende link als uw microfoon nog steeds niet werkt:

Why is my micropone not working