Ga naar inhoud
Artikel-ID: 000029702
Last Modified Date: 07/06/2021
Access Level: Public

Kan USB audio-apparaat niet selecteren in Multimedia

Microsoft Windows 98 SE vermeldt soms het USB-audioapparaat niet als keuze in Multimedia, hoewel het Plantronics USB-bulkstuurprogramma kan worden weergegeven in de Device Manager. Dit kan zich voordoen met de DSP-headset en met andere USB-audioapparaten. Microsoft raadt gewoonlijk aan om hen rechtstreeks te contacteren om de update voor het Windows stuurprogramma voor Windows 98 Second Edition te verkrijgen. Zie http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;242937