Ga naar inhoud

Wat zijn de waarden van de instellingen van de MX10 compatibiliteitschakelaar?

Artikel-ID:
000004490
De schakelaarinstellingen op de MX10 zijn configuratie-instellingen die afhangen van de telefoon die u gebruikt. De meeste telefoons gebruiken instelling 6.

De Vista is een soortgelijk model dat echter niet kan worden aangesloten op een computer, alleen op een telefoon.


1 = Carbon
2 & 3 = specifiek volgens telefoon zoals AT&T Merlin
4 = Electret test instelling. Nu volledig functioneel
5 = Electret met batterijen geïnstalleerd