Ga naar inhoud
Artikel-ID: 000027675
Last Modified Date: 16/05/2021
Access Level: Public

M70/M90: How to change the language.

1. Start de headset in de koppelingsmodus door de gespreksknop ingedrukt te houden totdat het indicatielampje rood en blauw begint te knipperen.
 
User-added image

2. Zodra u een stem hoort, drukt u op een van de knoppen op de headset. Opmerking: het bericht kan in een andere taal staan maar u moet nog steeds op een knop drukken om door te gaan.
3. Nadat u op een van de knoppen op de headset hebt gedrukt, hoort u een nieuwe stem die deze keer de talen vermeldt:
 
  • For English, press any button now.
  • Para Español, presione cualquier botón ahora.
  • Pour Français, appuyez sur n’importe quelle touche maintenant.

4. Zodra u de gewenste taal hoort, selecteert u deze door op een van de knoppen op de headset te drukken. Daarna hoort u een ander bericht in de gekozen taal: als dit correct is, drukt u nu op een willekeurige knop.
5. Tik op een van de knoppen op de headset en de taal zal nu worden gewijzigd.