Ga naar inhoud
Artikel-ID: 000029149
Last Modified Date: 16/05/2021
Access Level: Public

Encore Pro datumcode locatie

De datumcode bevindt zich onder het kussen aan de kant met de microfoon. Merk op dat een bewijs van aankoop heeft altijd voorrang op de datum code voor een garantie vervangen. User-added image