Ga naar inhoud
Artikel-ID: 000029277
Last Modified Date: 15/05/2021
Access Level: Public

Plantronics Hub Release Notes Versions 3.8.4 and earlier

Versie 3.8.4
16 november 2016: Plantronics   Hub-bureaublad   voor Windows / Mac v3. 8.4   Onderhoudsvrijgave  

Wat is er nieuw
 • Ondersteuning voor Plantronics BackBeat PRO 2 toegevoegd
 • Toegevoegde mogelijkheden waarmee de BT600 kan worden gebruikt met Plantronics Calisto 620
 • Toegevoegde mute-functies toegevoegd aan Plantronics Blackwire 725:
  • Herinnering dempen
  • "Mute ON / OFF" Voice Alerts
  • Volumeniveau tonen
Opgeloste problemen
 • Plantronics Hub Desktop
  • Ondersteuning voor nieuwe product-ID's toegevoegd voor Plantronics Blackwire 310/320.
  • Ondersteuning toegevoegd voor nieuwe product-ID's voor Plantronics Blackwire 725 en ondersteuning voor opnieuw kiezen (callback) voor Skype voor Bedrijven.
  • Een crash gerepareerd in Plantronics Hub voor Windows die plaatsvond tijdens een stille firmware-update naar een Plantronics Calisto 240 (P240-M).
  • Een probleem opgelost in Hub voor Windows met de aangepaste Broadsoft-plug-in waarin tijdens de installatie gespreksbeheer afhankelijk was van de volgorde van installatie.
  • Probleem opgelost in Plantronics Hub voor Windows waardoor gebruikers de applicatie niet konden de-installeren.  
  • De naam van het Mac-installatiebestand is gewijzigd om consistent te voldoen aan de naamgevingsvereisten voor het installatieprogramma van Plantronics Manager.   
 • SDK
  • De Plantronics SDK EULA bijgewerkt.
  Versie 3.8.3
12 september 2016: Plantronics Hub Desktop voor Windows / Mac 3.8.3   Onderhoudsvrijgave  

Wat is er nieuw
 • Nieuw argument in de commandoregel om te voorkomen dat er een bureaubladpictogram wordt gemaakt tijdens de installatie van Plantronics Hub (alleen Windows)
 • Ondersteuning toegevoegd voor Blackwire 725 SKU's met de volgende productidentificatienummers (PID): 139, 13a, 13b, 13c.
 • Nieuwe instellingsoptie voor DA-serie producten die de mogelijkheid bieden om audiotonen uit te schakelen tijdens de stappen van het volume omhoog / omlaag.   Geluidssignaal alleen gegenereerd bij maximale en minimale drempels.
  Opgeloste problemen Probleem met gespreksbeheer opgelost met BroadSoft UC One v21.3.0.1354 en Plantronics Hub ™ 3.8.2 (3.8.51410.36664). 
Verbeterde libexpat naar versie 2.2.0 voor Cisco Jabber-samenvoegmodule.  
De volgende problemen opgelost in Plantronics Hub voor Mac voor de Cisco Jabber UC client-softphone:  
 • Vastgelopen crashes in MacLogger-thread
 • Blackwire C420 call drops (niet geïnitieerd door gebruiker)
 • Oproepbesturing wordt niet hervat wanneer de headset wordt geïnstalleerd nadat de oproep is gestart
 • Kleine problemen met geheugenlekken  

Bekende problemen
 • Als de firmwareversie of -afstemming van de Savi 700 of Savi 400 niet correct wordt gelezen van het apparaat (de batterij is bijvoorbeeld leeg), kan het apparaat niet registreren bij de server
 • Nadat Wearing Sensor is uitgeschakeld via My Headset Updater voor Blackwire C710 / C720, vertoont Plantronics Hub nog steeds sensorafhankelijke instellingen als ON maar werken ze niet
 • Standaardwaarden herstellen in Plantronics   Hub voor BWC710 / C720 herstelt niet twee instellingen (beltoon voor mobiele telefoon en Anti-startle) naar hun standaardwaarde
 • Plantronics Hub voor Mac loopt vast aan het einde van de firmware-update Als u Mac in de sluimerstand plaatst en vervolgens   maak hem wakker tijdens de update
 • Plantronics Hub voor Mac past geen LDAP-instellingen toe van spokes.config. Het gebruikt in plaats daarvan de LDAP-instellingen van het systeem (de gebruiker)
 • Mislukt software-update op Plantronics Hub voor Mac op Mavericks OSX 10.9 rapporteert zo succesvol op PM Pro
 • Plantronics Hub-gebruikers worden niet op de hoogte gebracht van een nieuwe software-update tenzij een apparaat op dit moment op het systeem is aangesloten  
  Versie 3.8.2
21 juli 2016: Plantronics Hub Desktop voor Windows / Mac 3.8.2   Onderhoudsvrijgave  

Wat is er nieuw
 • Niet toepasbaar  
 
Opgeloste problemen
 • Hub specificeert ROOT niet correct voor LDAP-aanvraag
 • Verificatie mislukt wanneer Hub achter proxy werkt
 • Firmware / Software-update mislukt als Hub in een proxyomgeving wordt uitgevoerd
 • Mac: eindgebruikers kunnen "Software Log Level" op Plantronics Hub niet wijzigen, nadat eindgebruiker handmatig het bestand spokes.config vervangt
 • Gebruik het Plantronics-pictogram rechtsonder om met de rechtermuisknop te klikken en Plantronics Hub af te sluiten werkt niet altijd.   Het proces zou blijven draaien.
 • Plantronics Hub meldt verkeerde batterij- en firmware-informatie na een paar dagen hardlopen op de achtergrond terwijl de pc in de slaapstand was
 • Wanneer auth token verloopt, stuurt Plantronics Hub-bureaublad meerdere auth-aanvragen, wat resulteert in http-fout 500 van de server
 • Apparaatinstellingen worden na de apparaatregistratie aanvankelijk niet naar de server verzonden
 • Plantronics Hub die Windows 10 elke minuut uit Slaap ontwaakt
 • Intermitterende verbinding tussen ShoreTel en Plantronics Hub / Failure van ShoreTel Tapi Service (TapiSrv)
 • Legend-gebruikers krijgen te horen dat updates worden beheerd door hun IT-beheerder
 • Voyager Legend FW: 107 Cisco Jabber 11:   Als een gedempte oproep aan het einde van de oproep wordt beëindigd en een nieuwe inkomende oproep wordt beantwoord, wordt deze ongemodereerd gestart; de gebruiker kan het gesprek met de HS opheffen, maar dan kan hij / zij het gesprek niet beëindigen of de volgende oproepen beantwoorden
 • Voyager PRO UC en Calisto P240: oproepbeheer stopt met werken in standalone modus nadat Plantronics Hub is gestart en vervolgens is afgesloten.
 • Cisco Jabber Standalone-ondersteuning is nodig voor Cisco Jabber voor MAC OS X.
 • Hub voor Mac & Jabber-plug-in:   Er wordt geen update-archief gemaakt tijdens het bouwproces
 • PLT Cisco Jabber-plug-in voor Windows crasht op Cisco Jabber 11.7 EAP
 • Jabber: gespreksbeheer stopt met werken na scenario met meerdere mutaties
 
Bekende problemen
 • Als de firmwareversie of -afstemming van de Savi 700 of Savi 400 niet correct wordt gelezen van het apparaat (de batterij is bijvoorbeeld leeg), kan het apparaat niet registreren bij de server
 • Nadat Wearing Sensor is uitgeschakeld via MyHeadsetUpdater voor Blackwire C710 / C720, toont Plantronics Hub nog steeds sensorafhankelijke instellingen als ON maar werken ze niet
 •  Standaardwaarden herstellen in Plantronics   Hub voor BWC710 / C720 herstelt niet twee instellingen (beltoon voor mobiele telefoon en Anti-startle) naar hun standaardwaarde
 • Plantronics Hub voor Mac loopt vast aan het einde van de firmware-update Als u Mac in de sluimerstand plaatst en vervolgens tijdens de update wakker maakt
 • Plantronics Hub voor Mac past geen LDAP-instellingen toe van spokes.config. Het gebruikt in plaats daarvan de LDAP-instellingen van het systeem (de gebruiker)
 • Mislukt software-update op Plantronics Hub voor Mac op Mavericks OSX 10.9 rapporteert zo succesvol op PM Pro
 • Jabber en Lync 2013-oproepen worden niet omgeleid naar Voyager Focus UC als de USB-adapter tijdens een actief gesprek is losgekoppeld en direct weer is aangesloten
 • Plantronics Hub-gebruikers worden niet op de hoogte gebracht van een nieuwe software-update tenzij een apparaat op dit moment op het systeem is aangesloten  
  Versie 3.8.1
26 mei 2016: Plantronics Hub Desktop voor Windows / Mac 3.8.1   (uitgebracht om problemen in "Opgeloste problemen" hieronder aan te pakken). 

Wat is er nieuw
 • Niet toepasbaar  
Opgeloste problemen
 • Windows 10-audio problemen op het apparaat ontkoppelen / replug met Plantronics Hub draait
 • Plantronics Hub 3.8 bevriest bij het opstarten als het hostsysteem bepaalde instellingen voor Regio- en Taalindeling heeft die niet expliciet worden ondersteund door Hub  
Bekende problemen
 • Firmware / Software-update mislukt als Plantronics Hub in een proxyomgeving wordt uitgevoerd
 • Verificatie mislukt als Plantronics Hub achter een proxy wordt uitgevoerd
 • Als de firmwareversie of -afstemming van de Savi 700 of Savi 400 niet correct wordt gelezen van het apparaat (de batterij is bijvoorbeeld leeg), kan het apparaat niet registreren bij de server
 • Nadat Wearing Sensor is uitgeschakeld via MyHeadsetUpdater voor Blackwire C710 / C720, toont Plantronics Hub nog steeds sensorafhankelijke instellingen als ON maar werken ze niet
 • Standaardwaarden herstellen in Plantronics   Hub voor BWC710 / C720 herstelt niet twee instellingen (beltoon voor mobiele telefoon en Anti-startle) naar hun standaardwaarde
 • Plantronics Hub voor Mac loopt vast aan het einde van de firmware-update Als u Mac in de sluimerstand plaatst en vervolgens tijdens de update wakker maakt
 • Plantronics Hub voor Mac past geen LDAP-instellingen toe van spokes.config. Het gebruikt in plaats daarvan de LDAP-instellingen van het systeem (de gebruiker)
 • Mislukt software-update op Plantronics Hub voor Mac op Mavericks OSX 10.9 rapporteert zo succesvol op PM Pro
 • Jabber en Lync 2013-oproepen worden niet omgeleid naar Voyager Focus UC als de USB-adapter tijdens een actief gesprek is losgekoppeld en direct weer is aangesloten
 • Plantronics Hub-gebruikers worden niet op de hoogte gebracht van een nieuwe software-update tenzij een apparaat op dit moment op het systeem is aangesloten  
Versie 3.8
9 mei 2016: Plantronics Hub Desktop voor Windows / Mac 3.8 

Wat is er nieuw
 • Ondersteuning voor nieuwe apparaten: Voyager 5200 UC
 • Ondersteuning voor nieuwe apparaten:    EncorePro 5xx USB en EncorePro 7xx USB
 • Nieuwe softphone-ondersteuning: Jabber voor Mac
 • Optie om alle softphones uit te schakelen
 • Dempen Herinneringsverbetering
 • Eenvoudiger implementatie Plantronics Hub
Opgeloste problemen
 • Voyager Edge: wanneer USB is aangesloten, is de informatie over de batterijstatus soms onjuist en inconsistent
 • Voyager Edge: beltonen van monsters worden slechts tweemaal weergegeven wanneer ze zijn geselecteerd zonder eerst Toepassen te selecteren
 • Platronics Hub voor Mac: niet-bestaande softwareplug-ins worden verzonden van client naar cloud
 • Plantronics Hub voor Mac kan niet starten met Avaya 1X is ingeschakeld en uitgeschakeld in Client Hub
 • Voyager Edge UC / BT300: volume van pc-beltoon instellen op Uit, voorkomt voorbeeldweergave van ringtones van pc en mobiele telefoon
 • Voyager Edge UC / BT300: wanneer de Streaming Music-instelling is uitgeschakeld, blijft de muziek doorspelen via de headset
 • Aanwezigheidsinstellingen van software werken niet met Lync / S4B
 • Inkomende oproep met Plantronics Hub en SwyxIt! soms kan de oproep niet worden beantwoord
 • Wanneer de Streaming Audio (A2DP) -instelling is gewijzigd terwijl er een USB-aansluiting is, wordt het wijzigen van de instelling niet doorgevoerd na het doorschakelen van de HS
 • Spokes.config-bestand wordt overschreven tijdens lokale update op Mac OS
 •  Plantronics Hub voor Mac loopt vast bij het opstarten wanneer DA90 of BT600 op Mac is aangesloten
 • Het pop-upbericht van Smart Lock verschijnt alleen de eerste keer dat de headset wordt gescheiden van de USB-adapter
 • Voyager 5200 UC: OTA DFU wordt toegestaan, zelfs wanneer de batterij minder dan 50% is
 • Jabber-plug-in: Geen pipe-naar-softphone en geen groen vinkje
 • Wanneer Wearing Sensor uitgeschakeld is, moeten afhankelijke instellingen worden uitgeschakeld
 • Plantronics Hub voor Mac reageert niet wanneer de gebruiker logbestanden probeert op te slaan met elk aangesloten apparaat
 • iTunes hervat het afspelen nadat het gesprek is beëindigd wanneer de gebruiker de muziek voorafgaand aan het gesprek handmatig had gepauzeerd
 • Schuifbalk gedurende enkele seconden weergegeven wanneer op update "bekijk details" wordt geklikt
 • Bij het starten van de update is de knop "update" op de achtergrond blauw
 • Gebruiker   krijgt updatemelding voor bijgewerkte apparaat
 • Voyager Focus UC: Verkeerde primaire waarde weergegeven als standaard herinnering herinnering
 • Bijgewerkte instellingswaarden die niet naar de server worden verzonden wanneer een herstelstandaard wordt uitgevoerd
 • Jabber & Client Hub: Jabber draagt actieve oproep van niet-primair apparaat over naar het primaire apparaat
 • Firmware / Software-update mislukt als Plantronics Hub in een proxyomgeving wordt uitgevoerd
 • 34551   Plantronics Hub   duurt 20 seconden om informatie over de headset weer te geven
 •  DA70: Over Apparaatscherm wordt headset-verbinding niet weergegeven
 •  Geen gespreksbeheer na verbreking van het apparaat in gesprek en overdracht van gesprek op Cisco Jabber
 • Op Avaya Communicator worden beide gesprekken in de wacht gezet wanneer ze proberen de ene vast te houden en de andere te hervatten
 • De gebruiker krijgt een foutmelding wanneer hij klikt op Fw-update voor updates uitschakelen Ingediend
 • Probleem met meerdere gesprekken met Cisco Jabber
 • Sommige Plantronics SDK gebeurtenissen niet beschikbaar bij gebruik van Voyager Focus UC
 • Jabber & Client Hub: Jabber draagt actieve oproep van niet-primair apparaat over naar het primaire apparaat
 • Serverintegratie voor nieuwe Mute Herinneringsinstelling niet geïmplementeerd
 • Als u op 'Controleren op updates' drukt, blijft Plantronics Hub hangen   resulterend in een crash
 • Ongeldige PID-gegevens worden weergegeven in WMI-tabellen voor apparaten met FW-updates vóór installatie van de WMI-provider
 • Firmware-update Voyager 5200: na het bereiken van 36% wordt het updateproces drastisch vertraagd, wat leidt tot oververhitting van de MacBook
 • Soms blijft de OK-knop uitgeschakeld na een succesvolle update.
 • Met tussenpozen: Mac-clienthub crasht tijdens stille Client Hub-update
 • Over de copyrightdatum van het scherm zou nu 2016 moeten zijn
 •  "When I Start Speaking" -waarde voor akoestische herinnering voor instelling van Mute-herinnering niet geïmplementeerd
 • WMI-provider onjuiste indelingen van PID, FW-update, gebeurtenistijd
 • Probleem met meerdere gesprekken met Cisco Jabber
 • Voyager 5200-batterijstaafniveaus worden inconsistent weergegeven wanneer het apparaat is verbonden via BT600 en VS.
 • Nadat de SW-instellingen met succes zijn toegepast en de Client Hub opnieuw is opgestart, worden geblokkeerde SP ontgrendeld
 • 10 MB toename van 3,8 SDK vanaf 3.7
 • Als u Hub Desktop verwijdert, blijft de map dwalen achter
 • De "gebruikershandleiding" -link voor Savi 7xx leidt niet naar een pagina
 • Gedupliceerde updates worden weergegeven op de pagina Hub Client Updates
 • Een oneindige mute aan / uit-lus vindt plaats als een Jabber-oproep helemaal gedempt is aan het begin van het gesprek
 • Plantronics Hub loopt vast tijdens het controleren op updates
 • Inconsistente gebruikersinterface wanneer op de knop "Controleren op updates" wordt gedrukt tijdens het stille updateproces
 • Updates van de Plantronics Hub voor Mac-software-instellingen, met Avaya 1-X als doel-softphone, is niet correct geïmplementeerd
 • Gebruikersconfiguratie-instellingen worden niet behouden over een DFU-cyclus met Blackwire C500 of C725
 • Nadat de Jabber-update voor de plug-in en de installatie van de Client Hub ongedaan zijn gemaakt, bevat de map Spokes 3G de map "Plug-ins"
 • Inkomende beltoon is slechts twee keer hoorbaar terwijl een uitgaande oproep overgaat in CUPC
 • Plantronics Hub voor Mac   Software-instellingen worden niet correct toegepast bij gebruik van Avaya 1-X
 • Mac OS10.10: Client Hub verzendt geen meetgegevens voor niet-Plantronics-apparaten
 • Plantronics Hub SwyxIt - geen oproepcontrole ondanks groen vinkje daar. (Soms verdwijnt het groene vinkje ook)
 • Windows Media Player wordt hervat, zelfs wanneer het niet aan het begin van een gesprek wordt afgespeeld
 • Voor een stille update van de spaken 3.6 tot 3.7 moet opnieuw worden opgestart om te kunnen worden geverifieerd bij de server
 • Installatiestatistieken worden niet geregistreerd voor Plantronics Hub geïnstalleerd op WIN8-64
Bekende problemen
 • Windows 10-audioproblemen met Plantronics Hub wanneer de headset niet is aangesloten en weer aangesloten.   Start het systeem opnieuw op of verwijder de USB-headset uit Apparaatbeheer   lost het probleem op.
 • Firmware / Software-update mislukt als Plantronics Hub in een proxyomgeving wordt uitgevoerd
 • Verificatie mislukt als Plantronics Hub achter proxy werkt
 • Als de firmwareversie of -afstemming van de Savi 700 of Savi 400 niet correct wordt gelezen van het apparaat (de batterij is bijvoorbeeld leeg), kan het apparaat niet registreren bij de server
 • Nadat Wearing Sensor is uitgeschakeld via MyHeadsetUpdater voor Blackwire C710 / C720, toont Plantronics Hub nog steeds sensorafhankelijke instellingen als ON maar werken ze niet
 • Standaardwaarden herstellen in Plantronics Hub voor BWC710 / C720 herstelt niet twee instellingen (beltoon voor mobiele telefoon en Anti-startle) naar hun standaardwaarden
 • Plantronics Hub voor Mac loopt vast aan het einde van de firmware-update Als u Mac in de sluimerstand plaatst en vervolgens tijdens de update wakker maakt
 • Plantronics Hub voor Mac past geen LDAP-instellingen toe van spokes.config. Het gebruikt in plaats daarvan de LDAP-instellingen van het systeem (de gebruiker)
 • Mislukt software-update op Plantronics Hub voor Mac op Mavericks OSX 10.9 rapporteert zo succesvol op PM Pro
 • Jabber en Lync 2013-oproepen worden niet omgeleid naar Voyager Focus UC als de USB-adapter tijdens een actief gesprek is losgekoppeld en direct weer is aangesloten
 • Plantronics Hub-gebruikers worden niet op de hoogte gebracht van een nieuwe software-update tenzij een apparaat op dit moment op het systeem is aangesloten
Versie 3.7.1 18 januari 2016: Plantronics Hub Versie 3.7.1 

Opgeloste problemen
 • Oproepoverdracht naar Cisco CUCE wachtrij mislukt wanneer Savi 7xx in gebruik is met Cisco Jabber 10.5.2
 • Oproepbesturing werkt niet   SwyxIt!
 • Oproepbesturing werkt niet   IBM Sametime
 • Batterijniveau-indicator voor Blackwire 710/720   ontbreekt in Plantronics   Hubvenster
 • Diverse bugfixes en verbeteringen
Versie 3.7 3 december 2015: Plantronics Hub Versie 3.7 
Wat is er nieuw
 • Ondersteuning voor Plantronics   APU-75
 • Ondersteuning voor BroadSoft UC-One softphone  
 • Mogelijkheid om apparaatinstellingen te updaten voor BackBeat Pro, BackBeat Sense en Voyager Edge
 • Veel verbeteringen op het Mac-platform, waaronder:
  • Ondersteuning voor Plantronics Manager Pro en Plantronics Manager
  • Software updates
  • Firmware-updates   voor Savi-producten
Opgeloste problemen
 • Serienummer van headset ontbreekt voor de Savi 700-serie
 • Gebruikersnamen met Unicode-tekens worden onjuist weergegeven
 • Beheernotities voor het einde   gebruikersupdates die niet in het Chinees worden weergegeven
 • Plantronics Hub-update mislukt als hetzelfde type installatieprogramma (.exe of .msi) niet wordt uitgevoerd als bij de vorige installatie
 • Kan Plantronics Hub voor Mac niet updaten terwijl Plantronics Hub actief is
 • Spokes.config-bestand wordt overschreven tijdens lokale update op Mac
 • De geadverteerde update mislukt op Mac
 • Lync-aanwezigheid wordt gereset naar 'Beschikbaar' na een mobiele oproep
 •  Plantronics Hub voor Mac kan netwerkshare niet bereiken - updates kunnen niet worden ontvangen
 • Kiestoon werkt niet in Lync 2013 / Skype voor Bedrijven
 • Plantronics Hub kan crashen wanneer BT600 wordt verwijderd van de USB-poort met Voyager Focus UC aangesloten op USB
 • Als u een oproep vanaf een weergaveapparaat kiest terwijl Avaya one-X af en toe belt, worden de juiste cijfers niet gekozen en wordt er een gesprek gestart
 • Tweede binnenkomende SwyxIt! 2015-oproep kan niet met Flash worden beantwoord
 • Plantronics Hub crasht af en toe wanneer Skype voor Bedrijven opnieuw wordt opgestart
 • Softphones die door EIT zijn "vergrendeld", worden nog steeds weergegeven in Plantronics Hub
 • "Restore Defaults" -instelling ontbreekt voor Blackwire 700-serie
 • Lokale DFU mislukt als gebruiker een bestand selecteert op een gedeelde locatie
 • Calisto P240 en Clarity P340 serienummer   wordt weergegeven als niet beschikbaar
 •  Verbeter de interactie tussen aanwezigheid op basis van sensoren en Smart Presence
 • Als Jabber wordt uitgevoerd tijdens de upgrade van de Plantronics Hub   computer moet opnieuw worden opgestart
 • Mute-waarschuwing stopt   werken na het veranderen van instellingen
 • Voyager Legend op Mac: audiokanaal sluit daarna   oproep is afgelopen
 • EIT push of .exe-installatieprogramma geeft geen parameters door als de oudere versie van Plantronics Hub al aanwezig is
 • Standaardwaarde voor het instellen van mobiele audiobandbreedte voor BT300C en BT300C-M is niet gemarkeerd
 • Plantronics Hub kan serienummer van headset niet voor Savi 7xx / 4xx weergeven nadat apparaatinfo is geladen
 • Bureautelefoontest-beltoonknop produceert geen audio voor de Savi 700-serie
 • Testringtone-knoppen worden uitgeschakeld voor Savi 700-serie nadat radioverbinding is geactiveerd
 • Nieuwste Avaya voor Lync-client (ACA-plug-in) gebruikt nieuwe procesnamen
 • Door op de VM-knop in CIPC GUI te drukken, wordt de Hub Hub van Plantronics verbroken
 • Kan niet bellen via het toetsenblok van het apparaat op Lync / Skype voor Bedrijven
 • Gebruikers worden niet op de hoogte gebracht van de update van de headset van de Voyager Focus UC
 • Diverse bugfixes en verbeteringen
Bekende problemen
 • {ArticleLink Urlname = "SF22851" Label = "Kan geadverteerde update niet uitvoeren"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22852" Label = "Firmware-updates mislukt voor sommige producten"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22853" Label = "Geen gespreksbeheer in IBM Sametime"}
Versie 3.6 30 juli 2015: Plantronics Hub versie 3.6 

Wat is er nieuw
 • Ondersteuning voor de volgende apparaten:
  • Voyager Focus UC, inclusief firmware-updates
  • DA70
  • Blackwire 315/325
  • Savi 400 TIP FW upgrade  
 • Ondersteuning voor de   nieuwe UC-client   Avaya Communicator voor Microsoft Lync
 • Ondersteuning ingeschakeld voor Cisco Jabber voor VXME (wordt in augustus opgenomen in de volgende release van Jabber voor VXME)
 • Polycom-ondersteuning - DFU
 • Ondersteuning voor Skype voor Bedrijven - Call Control, aanwezigheid
 • Ondersteuning voor Avaya Communicator voor Microsoft Lync
 • Verschillende UX-updates
Opgeloste problemen
 • Kan 3.5 installaties die in een andere taal zijn uitgevoerd niet verwijderen  
 • Blackwire 720 PID's ontbreken in Plantronics Manager Pro toegevoegd in 3.6:   PID 0x0129 en 0x012A
 • Het pushen van Plantronics Hub MSI werkt stil als:
  •  2.x geïnstalleerd en Flexnet Agent probeert te controleren op update op het moment van 3.5 upgrade
  • Jabber is geïnstalleerd
  •  SwyxIt !, Windows Media Player, WinAmp is geïnstalleerd (stille installatie mislukt, normale handmatige installatie werkt)
 • Kan 3.5 installaties die in een andere taal zijn uitgevoerd niet verwijderen  
 • MSIEXEC-parameters worden genegeerd in het upgradepad (IT duwt MSI voor Plantronics Hub 3.5 bij eerdere versie van Plantronics   Hub is geïnstalleerd en de upgrade wordt uitgevoerd, maar de parameters van de opdrachtregel worden genegeerd, dus blijft Hub wijzen naar de consument-huurder)
 • Plantronics   De Hub-installatie is voltooid, maar het foutdialoogvenster wordt weergegeven
 • Beller-ID voor Clarity 340   is   weergegeven als "Onbekend"
 • Calisto 620 / BT300: Conflicten, inconsistenties en andere problemen met weergegeven UX-informatie over de batterij
 • Vernieuwen pictogram is niet beschikbaar op de hoofdpagina
 • Savi W720: naam verschijnt niet in het systeemvakmenu en wordt niet weergegeven als primair apparaat
 • Plantronics Hub blijft hangen wanneer de gebruiker "Mute" selecteert in de Mac-topwerkbalk.
 • Apparaat niet verwijderd van Plantronics Hub na loskoppeling na slaapstand van systeem
 • Voyager Legend, Voyager Pro UC   en Blackwire 710/720: "Instelling dempen uit waarschuwing" is niet aanwezig op Plantronics   naaf
 • Nadat het scherm na het starten gemaximaliseerd is, kan het niet tot een kleiner formaat worden geminimaliseerd
 • Software-update van Plantronics Manager / Manager Pro   wordt niet ontvangen door Plantronics   naaf
 • Duidelijkheid 340   - Plantronics Hub stuurt verkeerde call state rapporten voor Cisco Jabber call staten
 • Installatie ongedaan maken Plantronics Hub wordt voltooid met een "Installatie voltooid!" bericht
 • Voor Jabber (en andere softphones) wordt aanwezigheid verzonden als Beschikbaar en niet onbekend, als er sprake is van aanwezigheid van een softphone 
  is niet bereikbaar via API
 • Crash in PLTHub.exe na het uitvoeren van DFU
 • Plantronics Hub geeft batterijniveau weer tijdens stille DFU
 • Kan oproepen van het apparaat niet beëindigen bij het kiezen van externe nummers op Skype
 • Instellingenpakketten worden niet toegepast op basis van groepprioriteit nadat Plantronics Hub opnieuw is gestart
 • Auto - Antwoord functie niet werken met 3,5 patchrelease
 • Plantonics   Hub 3.5 voorkomt dat de gebruiker Savi base baseert op deskphone
 • Parameters doorgegeven aan Hub MSI niet toegepast als Jabber is geïnstalleerd en actief is
 • Stoppen met Plantronics Hub eindigt niet PLTHub.exe dus het kan niet opnieuw worden - gelanceerd
 • De voortgangsbalk van de firmware-update mag tijdens het Savi-updateproces niet naar nul worden gereset
 • Diverse bugfixes en verbeteringen
Bekende problemen
 • {ArticleLink Urlname = "SF22702" Label = "Geen primair apparaat tijdens gebruik van Voyager Focus UC"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22703" Label = "Beschikbare update wordt niet weergegeven op het tabblad Updates"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22704" Label = "Er is slechts één beltoon hoorbaar voor gelijktijdig binnenkomende en uitgaande Skype-gesprekken"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22705" Label = "Hubupdate mislukt als hetzelfde type installatieprogramma (.exe of .msi) niet wordt uitgevoerd als bij de vorige installatie"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22706" Label = "Hub crasht met tussenpozen tijdens gebruik van Voyager Focus UC"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22707" Label = "Calisto 620 firmware-update wordt niet hervat"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22708" Label = "Firmware-updates mislukt op Mac"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22709" Label = "Geen kiestoon in Lync 2013"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22725" Label = "Toetsenbordapparaten kunnen soms niet verbinden"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22726" Label = "Hubinstallatie mislukt onder Windows XP"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22727" Label = "Avaya Communicator voor Microsoft Lync niet ingeschakeld na update naar Hub 3.6"}
 • {ArticleLink Urlname = "SF22728" Label = "Keypad-kiezen werkt niet in Lync 2013 / Skype voor bedrijven"}