Accessibility Skip to content

"Product Stewardship"

Vårt mål er å skape trygge, komfortable produkter som er enkle å bruke. Vi støtter sterkt globale anstrengelser for å eliminere farlige materialer fra alle deler av produksjonsprosessen og emballasjen.

Produktutvikling

Produktutvikling

Poly har alltid gjort alt vi kan for å levere produkter som overgår kundenes forventninger. Vi har i sannhet gjennomført en rekke prosessforbedringer for å hjelpe til med å evaluere bruken av alternative eller "grønne" materialer i produkter og emballasje.

Vårt interne Green Design-team har arbeidet med å implementere en formell prosess for miljøvurdering som tar hensyn til endringer i regelverk og kundekrav, i tillegg til ledende praksis for bærekraft. Som svar på disse designhensynene har Poly spesifisert halogenfrie og PVC-frie materialer i utvalgte nye Premium-produkter fremover. I tillegg begynte Poly-produkter å være designet ftalat gratis i 2011. Vi arbeider for tiden med å fjerne ftalater fra eldre produktserier også.

Vi har også gjort våre strømforsyningsenheter mer energieffektive, som er i samsvar med globale forskrifter om strømforbruk for produktet.

Samsvar og rapportering

Poly's lange historie om å støtte miljøvennlige produksjonsprosesser har blitt anerkjent av mange byer, byråer og organisasjoner i løpet av årene.

RoHS og WEEE-samsvar

Vi var et av de første selskapene som oppnådde fullstendig samsvar med EUs (EU) RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances). Vi samarbeidet tett med leverandørene våre for å sikre at hele leverandørnettverket vårt fulgte RoHS-krav.

I Europa har vi også ledet oss i samsvar med EUs WEEE-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment): Alle kasserte Poly-produkter og -emballasje kan kasseres på en sikker måte eller resirkuleres.

Programvaren for miljøstyring har også forbedret våre rapporteringsmuligheter for lovgivning om farlige materialer, for eksempel RoHS, REACH (registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemiske stoffer) og California's Proposition 65. I tillegg får vi tilgang til en datalagertjeneste for å forbedre informasjonsnivået som er tilgjengelig om produktkomponentene våre.

ISO-sertifisering

Hver av Polys globale anlegg har ISO 9001-sertifisering: Vi er anerkjent for å ha systemer på plass som sikrer at vi utvikler, produserer og leverer kvalitetsprodukter. Våre anlegg i Mexico og Europa har også oppnådd ISO 14001-sertifisering, noe som sikrer at vi hele tiden forbedrer måten produktene produseres på.

TCO-sertifisering

TCO Certified Headset 2 er en global sertifisering for hodesett som er utformet for maksimal ytelse, brukervennlighet og minimal påvirkning på miljøet. Det viser at Poly-produkter har bestått uavhengig testing for lave utslipp, overlegen lydkvalitet og høy varighet.

Lær mer

Forpliktende brev

Bokstavene nedenfor kan skrives ut og distribueres etter behov for å vise at vi overholder ulike miljøforskrifter over hele verden. For brev som bekrefter samsvar med en annen lov, eller for spørsmål vedrørende vår forpliktelse til andre forskrifter, vennligst kontakt vår kvalitetsavdeling på:  qualitydept@poly.com

WEEE

RoHS

Proposisjon 65

REKKEVIDDE

Unntak 7(C)-III

Ta tilbake programmet

Tilbakelevering og resirkuleringsprogram

Som leverandør av elektroniske kommunikasjonsprodukter anerkjenner Poly sin EPR (Extended Producer Responsibility) og omfavner muligheten til å bidra til å beskytte og bevare miljøet ved å sørge for sikre måter å kvitte seg med elektronisk avfall på. Med dette målet i tankene har vi opprettet Poly TakeBack and Recycle Program som en del av vårt felles miljøinitiativ. Kundene kan være trygge på at produkter fra Poly-merket vil bli håndtert på en ansvarlig måte.

Konflikt mineraler

Poly er forpliktet til etiske forretningsprinsipper og fremme av menneskerettigheter. Dette omfatter ansvarlig produksjon av våre produkter og ansvarlig forsyning av materialer. Plantronics krever at leverandørene deler dette engasjementet og har etablert  Poly Supplier Code of Conduct  som skisserer våre forventninger til Poly-leverandører til å drive virksomhet på en lovlig, etisk og ansvarlig måte.

Poly Supplier Code of Conduct krever Poly-leverandører at deler og produkter levert til Poly som inneholder wolfram, tantum, tinn og gull, er uten konflikter. Konfliktfrie deler og produkter for DRC inneholder ingen metaller som er avledet fra "konfliktmineraler", slik at de direkte eller indirekte finansierer eller drar nytte av væpnede grupper gjennom gruvedrift eller mineralhandel i den demokratiske republikken Kongo, eller tilstøtende land der brudd på menneskerettigheter påstås. I henhold til DOdd-Frank-Reform & Consumer Protection Act § 1502 arbeider Poly med sine leverandører for å utføre retningslinjer og prosedyrer på grunn av flid, slik at Poly kan foreta korrekt og nøyaktig videreformidling og gjøre Plantronics produkter i stand til å være uten konflikt mellom DRC og forbrukere. Due diligence metoder som brukes av Poly og dets leverandører er basert på de som er beskrevet i  organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) som følge av Diligence Guidance Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals fra konfliktrammede og høyrisikoområder.

Plantronics støtter EICC/GeSi Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI) og samler inn smelteverksdata ved leverandørundersøkelser ved hjelp av CMRT (Conflict Minerals Reporting Template). Plantronics er et aktivt CFSI-medlem, og Plantronics forbinder verdensomspennende delta i en rekke CFSI-underteam, inkludert CMRT, Due Diligence Practices, og smelteverkets engasjement. Vi har gitt årlig opplæring om GODE fremgangsmåter I CM til våre sentrale leverandørkjedepartnere. Vi engasjerte konsulenter til å evaluere våre mineral-programmer i konflikt under utvikling. Vi utførte en vurdering av beredskap for tilsynet for rapporten om konflikthåndtering av CY2014 for å forberede oss på fremtidige kontroller i privat sektor. Vi har automatisert mange av våre interne mineral-datainnsamlings- og evalueringsfunksjoner i konflikt ved hjelp av myk leverandør, en Salesforce-basert applikasjon som er utviklet for mineral-programmer i konflikt. I en nylig gjennomgått Tulane University-evaluering av alle CY2014 form SD og CMR-registreringer basert på kriterier som kombinerer samsvar og beste praksis, ble Plantronics rangert blant topp 15 av alle form SD- og CMR-filere, som gir uavhengig verifisering av vår forpliktelse til en konflikt-fri forsyningskjede.

Du kan rapportere problemer vedrørende konfliktmineraler og annen forretningsatferd i Plantronics ved å klikke på koblingen eller via e-post:

Lagre en rapport

 

Juridisk avdeling og generell rådgiver
Plantronics, Inc.
345 Enpinal Street
Santa Cruz, CA
95060 USA

S-filing

Conflict Minerals Report and form SD

2018

2017

2016

2015

2014

2013