Corporate Social Responsibility Banner

Företagets samhällsansvar

Tillgodose världens behov med hjälp av teknik och engagerade volontärer

Använda vår kraft för det goda

Konflikt. Hunger. Sjukdom. Diskriminering. Brist på möjligheter – främst inom utbildning. På Poly är vi mycket väl medvetna om problemen i vår värld – men vi fokuserar ännu mer på lösningar.

Styrkan i att vara många. Många människor fokuserade på lösningar. Många idéer för envisa problem. Poly-anställda arbetar som frivilliga och mentorer och donerar till organisationer runt om i världen och tillhandahåller resurser för att tillgodose verkliga behov inom utbildning, hälsovård och global förståelse.

Som Poly för vi samman några av de största experterna inom teknik från Plantronics och Polycom, och vi är fast beslutna att använda denna kraft för det goda.

Det krävs att vi samarbetar om vi ska vårda och bidra till något gott. Det är den verkliga styrkan i att vara många.

Corporate Social Responsibility

Alla kan glänsa

Varje person är värdefull och mångfald berikar oss. På Poly letar vi efter sätt att lyfta fram varje anställds unika egenskaper och bidrag. Det hjälper oss att konkurrera globalt, inspirera till innovation och det är representativt för våra kunder. Vi strävar efter att främja en känsla av tillhörighet, en plats där vi alla kan vara stolta över dem vi är. En plats där vi alla växer och frodas.

Corporate Social Responsibility

Vi tar hänsyn till framtiden

Vår värld är ömtålig och vi måste alla göra vårt för att hålla den intakt, för oss själva, våra barn och framtida generationer. På Poly tror vi på en ren planet och på vår förmåga att använda teknik för att göra den till en bättre plats.

Corporate Social Responsibility

Vi gör det rätta

Att göra det rätta är inte bara bra för oss själva – det är bra för affärerna. Vi följer noggrant globala lagar och engagerar oss i affärsetik i alla regioner, alla länder och i varje affär.

Corporate Social Responsibility

Affärer inte det enda som driver oss framåt

Vi inser att det finns sårbara människor över hela världen som inte är Poly-kunder, som kanske inte ens har hört talas om oss! Men vi anser att vi har ett ansvar att bry oss. Att utbilda. Att bidra. Att läka. Genom teknik och våra anställdas otroliga generositet arbetar Poly nära med pålitliga, globala organisationer för att bemöta obalans i utbildning, effekterna av krig och behovet av tvärkulturell förståelse. Att utveckla och vårda nästa generations teknikgenier.

Crowd of People

Det krävs att vi samarbetar om vi ska
vårda och bidra till något gott. Det är den
verkliga styrkan i att vara många.

Företagsstyrning

Poly arbetar efter sunda principer för företagsstyrning. Integritet är och har alltid varit en viktig del av både vår kultur och hur vi bedriver vår verksamhet. På den här webbplatsen tillhandahåller vi viktig information om våra policyer för företagsstyrning. Dessa policyer utgör ett ramverk för korrekt styrning av företaget i enlighet med våra aktieägares intressen och lagstiftningen.