Joe Burton

Joe Burton

Direktör och verkställande direktör

Joe Burton är direktör och verkställande direktör på Poly. Burton är en praktisk ledare som strävar efter att skapa affärs- och innovationsmodeller som löser kundernas mest utmanande kommunikationsproblem och förändrar hur människor interagerar med varandra och världen runt omkring dem. Förutom att vara direktör och verkställande direktör sitter Burton i företagets styrelse.

Burton började på Poly 2011 och har haft flera ledande positioner på företaget, bland annat biträdande direktör och försäljningschef (CCO) med ansvar för global teknik, marknadsföring och försäljning samt produktteam och produktprogram. Hans ansvarsområden omfattade även att utforma företagets övergripande teknik-, produkt- och varumärkesstrategier och att skapa ett nytt affärsramverk för att hjälpa företaget att uppnå större effektivitet och samtidigt stärka de kundinriktade innovationerna. Detta inbegrep att driva Polys tillväxt inom Unified Communications (UC) och leda företagets omvandling till att erbjuda en blandning av maskinvaru- och programvarulösningar som utgör grunden för Polys framtida framgångar.

Dessutom drev Burton fram globaliseringsinsatser i hela företaget, vilket skapade effektivitet och möjliggjorde starkare samarbete inom hela företaget. Han påbörjade även moderniseringen av företagets marknadsintroduktionsstrategi genom att samordna försäljning, marknadsföring och teknikutveckling.

Burton har även varit biträdande direktör med ansvar för teknik, utveckling och strategi samt teknisk chef (CTO) när han införde nya, förbättrade driftsmetoder som en del av företagets tekniska arbetsflöde. Under den här perioden utvecklade och lanserade Burton även företagets innovationsavdelning PLT Labs, som är ett tvärvetenskapligt team som arbetar med att identifiera och utforska banbrytande kommunikationstekniker och lösningar.

Innan han började på Poly innehade Burton olika ledande positioner inom management, teknik, strategi och arkitektur, bland annat på Polycom, Cisco Systems, Inc. och Active Voice, där han var en drivande kraft som stödde viktiga affärsinitiativ och bidrog till att initiera betydande tekniska framsteg.

På Cisco innehade Burton olika roller med allt större ansvar, såsom verkställande direktör och teknisk chef för Unified Communications och verkställande direktör med ansvar för SaaS Platform Engineering och Collaboration Software Group. Under sin tid som verkställande direktör och teknisk chef för Unified Communications ansvarade Burton för att främja företagets UC-relaterade teknikinsatser, inklusive IP-telefoner, konferenser med kontaktcenter, enhetliga meddelanden, WebEx-samarbete, datorstött samarbete och Unified Communications-program. På Polycom har Burton innehaft roller som vice verkställande direktör, strategisk chef och teknisk chef och, under en tid, chef för tjänsteleverantörsverksamheten samtidigt som han var teknisk chef.

Burton är en erfaren talare och har medverkat på flera större evenemang som SXSW, BAPI, Mobile World Congress och Enterprise Connect. Han är även författare till flera kommunikationspatent. Han har en kandidatexamen i datainformationssystem från Excelsior College (tidigare Regents College) och har deltagit i Stanford Executive-programmet samt sitter i styrelsen för Dominican Hospital Foundation.

Joe Burton