Mary Huser

Mary Huser

Biträdande direktör och chefsjurist med ansvar för regelefterlevnad

Mary Huser är biträdande direktör och chefsjurist med ansvar för regelefterlevnad på Poly. I den här rollen ansvarar Huser för företagets alla globala juridiska frågor, däribland företagsfrågor, säkerhetsfrågor, sammanslagningar och förvärv, rättstvister, regelefterlevnad och immateriell egendom.

Huser började på Poly år 2017. Tidigare har Huser varit verkställande direktör och biträdande chefsjurist på BlackBerry och chefsjurist på deras Technology Solutions-division. Huser har även innehaft positioner som första verkställande direktör på McKesson Corp., verkställande direktör på eBay och partner på Bingham McCutchen LLP.

Huser har en kandidatexamen i företagsekonomi från University of Wisconsin – Madison och en juris doktorsexamen från Stanford Law School.

Bild på Mary Huser