Gå till innehåll
Poly Pixel bakgrund

Polys ledning

Poly’s Mission: Att skapa fantastiska nya sätt att höra, se, arbeta och arbeta tillsammans.

Verkställande direktör, direktör och styrelseordförande

Biträdande direktör och ekonomichef

Biträdande direktör för global verksamhet och direktör för Plamex

Biträdande direktör och HR-chef

Vice VD och chef för juridik och efterlevnad  

Biträdande direktör och strategisk chef

Biträdande direktör för Global Services

Biträdande direktör och produktchef

Vice VD och VD för Intäktsansvarig

Styrelse

Verkställande direktör, direktör och styrelseordförande

Styrelseledamot och vice styrelseordförande