Accessibility Skip to content
Poly Pixel Background

Anja Hamilton

Biträdande direktör och HR-chef

Anja Hamilton är biträdande direktör och HR-chef på Poly. 

I denna roll ansvarar hon för alla aspekter av mänskliga resurser, inklusive kompetensförvärv, samhörighet och mångfald, lärande, arvshantering, engagemang, ersättning och fördelar, hälsa och välbefinnande samt lösningar och system för människor.

Hamilton gick med i Poly år 2018 och har mer än 20 års erfarenhet av ledande personalbefattningar inom halvledar-, e-handel- och underhållningsbranschen. Hon har ett framgångsrikt banaurkund av att köra exponential tillväxt genom produktivitet - öka folk lösningar och finnas en expert, i att skapa högt - framföra, agile arbetelag.

Innan hon började på Poly var Hamilton personalchef på Integrated Device Technology, Inc. (IDT), där hon hade en avgörande roll i IDT:s tillväxt genom att matcha människor med prioriteringar, främja stort engagemang och lojalitet och höja grupprestationer genom att bygga upp en kultur av kontinuerlig tillväxt och utbildning.

Före IDT hon höll timme-ledarskaproller hos Atmel Korporation, eBay Inc., elektronisk konster Inc. och flera början - upp firmor.

Hamilton har en examen inom företagsadministration från College of Applied Sciences i Augsburg, Tyskland. Dessutom har hon flera certifieringar inom HR och en högre examen inom företagekonomi/medieteknik från Professional Academy for Media Tech i München i Tyskland.