Accessibility Skip to content
Poly Pixel Background

Chuck Boynton

Vice VD och finansdirektör

Chuck Boynton är biträdande direktör och ekonomichef på Poly. Hans ansvarsområden som förste ekonomistrateg omfattar att leda företagets globala ekonomiska verksamhet och tillsammans med ledningsgruppen fastställa den övergripande affärsstrategin.

Boynton började på Poly i mars 2019. Tidigare har Boynton varit biträdande direktör och ekonomichef för SunPower Corporation från mars 2012 till juli 2018, samtidigt som han ledde kraftverkets globala affärsverksamhet från augusti 2017 fram till verksamhetens avyttring i juli 2018.  Samtidigt var Boynton ordförande och verkställande direktör för 8point3 General Partner LLC, komplementär till 8point3 Energy Partners LP (NASDAQ: CAFD), sedan företaget grundades i mars 2015 fram till att det såldes till Capital Dynamics i juli 2018.  

På SunPower innehade han rollen som ansvarig räkenskapsförare från oktober 2016 till mars 2018. Innan dess innehade han rollen som verkställande direktör för ekonomi- och företagsutveckling, där han drev fram strategiska investeringar, samriskföretag, sammanslagningar och förvärv, fältekonomi och ekonomisk planering och analys.

Innan han började på SunPower var Boynton ekonomichef på ServiceSource, LLC. Tidigare i sin karriär innehade Boynton nyckelpositioner med ekonomiskt ansvar på Intelliden, Commerce One, Inc., Kraft Foods, Inc. och Grant Thornton, LLP.

Han har suttit två perioder i styrelsen för San Jose Technology Museum of Innovation och är medlem i Silicon Valley Chapter of Financial Executives International. Bynton tog sin MBA-examen på Kellogg School of Management vid Northwestern University och har en kandidatexamen i business från Kelley School of Business vid Indiana University Bloomington.

Photos for the leadership web .com page