Gå till innehåll
Poly Pixel bakgrund

Frank Baker

Chef

Frank Baker blev medlem i Polys styrelse i juli 2018. Han har stor erfarenhet inom telekommunikation, teknik och teknikbaserade företagstjänster. Han är en av grundarna och Managing Partner på Siris Capital Group och styrelsemedlem i alla Siris portföljbolag samt i Synchronoss Technologies, Inc.

Baker var med och grundade och arbetade som verkställande direktör på S.A.C Private Capital Group från 2007 till 2011. Samtidigt var han också med och grundade Siris. Innan han grundade SAC PCG var Baker verkställande direktör på Ripplewood Investments där han ansvarade för privata kapitalinvesteringar. Han har också arbetade i kapitalmarknadsgruppen på J.P. Morgan Securities, Inc. som analytiker i sammanslagnings- och förvärvsgruppen på Goldman, Sachs & Co.

Baker har en kandidatexamen i ekonomi från University of Chicago och en MBA-examen från Harvard Business School. Baker fungerar också som förvaltare av University of Chicago.