Accessibility Skip to content
Poly Pixel Background

John Hart

Chef

På 3Com ansvarade John Hart för företagets övergripande strategiska inriktning under en 10-årsperiod (september 1990 till september 2000) då företaget ökade den årliga intäkten från 400 miljoner dollar till nästan 6 miljarder dollar.  Hart utformade och ledde 3Com:s nätverksstrategi ”Fast, Cheap and Simple” (FCS) vid en tidpunkt då nätverk var allt annat än snabba, billiga eller enkla.  Hart ansvarade också för 3Com:s Advanced Development Lab som var först med Ethernet-adapter- och switchlösningar, 802.11-lösningar och kabel-/lågkostnadsroutrar.  Före tiden på 3Com var Hart teknisk verkställande direktör på Vitalink Communications Corporation där han ledde gruppen som uppfann, patenterade och levererade branschens första Ethernet-switchprodukter. Hart har en kandidatexamen i matematik från University of Georgia.