Accessibility Skip to content
Poly Pixel Background

Marshall Mohr

Chef

Mohr är förste verkställande direktör och ekonomichef på Intuitive Surgical, Inc. (Nasdaq: ISRG), en global teknikledare inom robotassisterad minimal invasiv kirurgi (MIS). Innan Mohr började på Intuitive Surgical var han verkställande direktör och ekonomichef på Adaptec, Inc. Innan han började på Adaptec i juli 2003 arbetade han som revisor på PricewaterhouseCoopers, där han ansvarade för firmans teknikverksamhet i den västra regionen och ledde dess redovisning- och granskningsverksamhet på kontoret i Silicon Valley. Mohr har en BBA-examen i redovisning och ekonomi från Western Michigan University.