Accessibility Skip to content
Poly Pixel Background

Marv Tseu

Styrelseledamot och vice styrelseordförande

Tseu har varit styrelsemedlem sedan 1999 och är numera vice styrelseordförande och verkställande direktör och sittande ordförande vid chefsmöten. Tseu har varit VD för propel Media, ett reklamföretag online, sedan april 2016.   Tseu har sedan 2008 haft rollen som verkställande direktör på Waypoint Strategies, ett företag som arbetar med rådgivning till styrelser, verkställande direktörer och management beträffande anpassning av roller, ansvarsområden och åtgärder för att förbättra företagets resultat. Tseu arbetade som verksamhetschef på Exponential Interactive från juni 2009 till september 2013. Exponentiell Interactive, Inc. är en ledande global leverantör av annonsinformation och digitala medielösningar till varumärkesannonsörer.

Marv Tseu har mer än 30 års erfarenhet av att grunda, utveckla och leda nätverks- och kommunikationsföretag. Från det tidiga arbetet med att utveckla AT&T:s avdelning för konsumentprodukter till 1,4 miljarder dollar-förvärvet av startup-företaget SiteSmith – en leverantör av internetinfrastruktur – har Marv visat prov på en förmåga att identifiera stora marknader och den handlingskraft och klokhet som krävs för att bygga upp ett företag. Marv utökade SiteSmith, en leverantör av högpresterande, uppdragskritiska tjänster för hantering av webbplatser, från 11 anställda 1999 till 400 anställda och 20 miljoner dollar i intäkter ett år senare.

Innan han var med och grundade SiteSmith arbetade Marv som direktör på Structured Internetworks, Inc., ett företag som tillverkar maskinvaror för nätverkskommunikation med mål att förenkla företagens trafikflöde till WAN och Internet. Tidigare har han lett han Plantronics lånefinansierade företagsförvärv och efterföljande IPO. Han innehade olika positioner på Plantronics, bland annat verkställande försäljnings- och marknadsföringschef samt direktör för dotterbolaget Clarity. Marv har även innehaft rollen som biträdande direktör för försäljning och marknadsföring på börsnoterade CIDCO, Inc., ett telekommunikationsproduktföretag, och var medlem i dess styrelse.

Han har en kandidatexamen i ekonomi från Stanford University