Gå till innehåll
Poly Pixel bakgrund

Mary Huser

Biträdande direktör och chefsjurist med ansvar för regelefterlevnad

Mary Huser är biträdande direktör och chefsjurist med ansvar för regelefterlevnad på Poly. I den här rollen övervakar Huser alla globala juridiska frågor för företaget, inklusive företag, värdepapper, M&A, rättstvister, efterlevnad och immateriella rättigheter.

Huser började på Poly år 2017. Tidigare var Huser vice VD, vice chefsjurist för BlackBerry och chefsjurist på division Technology Solutions. Huser har även innehaft positioner som första verkställande direktör på McKesson Corp., verkställande direktör på eBay och partner på Bingham McCutchen LLP.

Huser har en kandidatexamen i företagsekonomi från University of Wisconsin – Madison och en juris doktorsexamen från Stanford Law School.