Accessibility Gå till innehåll
Poly Pixel bakgrund

Pam Fields

Tillfällig chefsjurist med ansvar för regelefterlevnad och företagssekreterare

Pam Fields är tillfällig chefsjurist med ansvar för regelefterlevnad och företagssekreterare på Poly. I den här rollen ansvarar Fields för företagets alla globala juridiska frågor, däribland företagsfrågor, säkerhetsfrågor, sammanslagningar och förvärv, rättstvister, anställningar, regelefterlevnad och immateriell egendom.

Fields började jobba på Poly i mars 2019 och fick rollen som tillfällig CLO i augusti 2020. Tidigare var Fields senior direktör och bolagsjurist på West Marine, Inc., en börsnoterad (NASDAQ) nationell återförsäljare, i 20 år.

Fields har en kandidatexamen från State University of New York at New Paltz och en juris doktorsexamen från Fordham University School of Law.