Accessibility Skip to content
Poly Pixel Background

Robert C. Hagerty

Verkställande direktör, direktör och styrelseordförande

Robert C. Hagerty är verkställande direktör, direktör och styrelseordförande i Poly.

Hagerty har nästan 40 års erfarenhet av ledarskap inom kommunikationsteknikbranschen samt djupa kunskaper i området och förståelse för marknaden för unified communication. Mycket av denna kunskap och förståelse utvecklade han under de tio år han var verkställande direktör, direktör och styrelseordförande på Polycom, Inc., en leverantör av personliga videosystem, video- och röstsamarbetsinfrastrukturer och konferenstelefoner. Under hans ledarskap ökade Polycom sina intäkter från 37 miljoner dollar till 1,1 miljarder dollar genom organisk tillväxt och elva viktiga förvärv.

Innan han började på Polycom var Hagerty direktör på Stylus Assets, Ltd., en utvecklare av programvaru- och maskinvaruprodukter för fax, dokumenthantering och internetkommunikation. Han innehade även flera viktiga chefspositioner på Logitech, Inc., samt var medlem i arbetskommittén i vd-staben och förste verkställande direktör/chef på Logitechs detaljhandelsavdelning och globala verksamhet. Dessutom har Hagertys innehaft roller som verkställande direktör med ansvar för avancerade produkter på Conner Peripherals och viktiga chefspositioner på Signal Corporation och Digital Equipment Corporation.

Hagerty är för närvarande rådgivare till flera företag, bland annat Smart Technology och Eye IO (ett privat företag). Han har varit medlem i flera styrelser tidigare, bland annat Palm, Modulus Video och som styrelseordförande för Polycom.

Hagerty har en kandidatexamen i operationsanalys and industriteknik från University of Massachusetts och en magisterexamen i management från St. Mary's College of California.

Robert C Hagerty