Accessibility Skip to content
Poly Pixel Background

Leverantörssamarbete

Lösningar i leverantörskedjan. Som en del av nästa generations initiativ inom leveranskedjan har vi infört iSupplier. Det här är ett webbaserat verktyg för självbetjäning som möjliggör säkra transaktioner i realtid mellan Poly och dess leverantörer. ISupplier ger direkt åtkomst till information som inköpsorder, lagersaldo, inleveranser, förutom meddelanden om undantag och varningar för att bättre hantera och svara på händelserna i inköps- och planeringsprocesserna. Behöriga leverantörer kan nu lägga in sina fakturor direkt i iSupplier-verktyget. 

Information om iSupplier

Obs!  Poly gör informationen  på https://isupplier.plantronics.com/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp  tillgänglig för användning enligt de villkor som anges i  Plantronics inköpsordervillkor . Om du har ett leverantörshanterat lageravtal, överlämnat leverantörshanterat lageravtal eller ett huvudavtal reglerar villkoren i det aktuella avtalet din användning av iSupplier-webbplatsen, inklusive de bestämmelser som särskilt reglerar leverans av fakturor till Plantronics. Genom att använda iSupplier samtycker du till att vara bunden av alla bestämmelser i ditt gällande avtal med Poly, inklusive eventuella ytterligare procedurer som Poly kan implementera under iSupplier-programmet då och då.

Du samtycker till att använda iSupplier för att få de prognoser och annan information som du behöver för att kunna utföra dina skyldigheter i rätt tid enligt tillämpliga avtal och, om det är berättigat, Om du vill mata in fakturor direkt till iSupplier och inte för något annat ändamål. Du håller också med om att prognoserna är föremål för en mängd faktorer och omständigheter som ligger utanför Poly-kontrollen och att prognoserna kanske inte återspeglar faktiska resultat. Poly skall inte bära något ansvar eller ansvar om prognoserna inte exakt förutsäger resultat eller resultat.

Rapportera konfliktmineralproblem

Du  kan rapportera problem  gällande konfliktmineraler och andra frågor som rör affärseenden på Poly genom att antingen klicka på länken eller via post:

Attn: General Counsel & Corporate Secretary
Poly
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060 USA