Accessibility Skip to content

Vi arbetar överallt

Poly-konferenstelefoner fungerar med över 60+ kommunikationsplattformar.   Vi strävar efter att samarbeta med våra partners för att upprätthålla uppdaterad  interoperabilitet , så att du får välja vad som fungerar för dig och  vi kommer att arbeta också.

Poly är certifierad (när den erbjuds) med alla större kommunikationsplattformar.