Accessibility Skip to content

Vi arbetar överallt där du gör det

Poly videolösningar görar möten en bris. Använd Cloud-videoappar för en fullständig upplevelse med alla  funktioner  du känner och älskar. Eller använd standardbaserad SIP- och H.323-kompatibilitet för att ansluta till olika molnvideotjänster under dagen.  

Poly  fungerar smidigt med  vilken  molnvideotjänst du vill