Accessibility Skip to content

Družbena odgovornost podjetij

Obravnavanje potreb sveta s pomočjo tehnologije in predanih prostovoljcev

Za dobro uporabo naše sile

Spor. Lakota. Bolezni. Diskriminacija. Pomanjkanje priložnosti – predvsem v izobraževanju. V mestu Poly se dobro zavedamo litanije problemov sveta, vendar se še bolj močno osredotočamo na naš odziv.

Moč mnogih. Veliko ljudi se je osredotočilo na rešitve. Veliko idej za probleme, ki jih ni bilo treba reševati. Sodelavci prostovoljno, mentorsko in darujejo organizacijam po vsem svetu, s čimer zagotavljajo sredstva za izpolnjevanje dejanskih potreb pri dostopu do izobraževanja, zdravstvenem varstvu in globalnem razumevanju.

Kot Poly združujemo nekaj najsvetlejših misli v tehnologiji Plantronics in Polycom, zato smo odločeni, da bomo to silo uporabili za dobro.

Vse nas je treba skrbeti in prispevati. To je resnično moč mnogih.

Vse nas skrbi in prispeva. To je resnično moč mnogih.

Korporativno upravljanje

Poli so zavezani k zvenu začetkov korporativnega upravljanja. Integriteta je in je bila vedno pomemben del naše kulture in načina poslovanja. Na tem spletnem mestu vam zagotavljamo ključne informacije o naših pravilnikih o upravljanju podjetja. Te politike zagotavljajo okvir za pravilno delovanje našega podjetja, ki je skladen z najboljšimi interesi naših delničarjev in zahtevami zakona.